Monitorowanie - Gryf

Przejdź do treści

Monitorowanie


Jeśli posiadacie Państwo dom lub mieszkanie i często wyjeżdżacie czy nawet codziennie wychodzicie do pracy Wasz dobytek pozostaje bez dozoru. Posiadanie systemu alarmowego pozostawionego w trybie aktywnym nie jest pewnym zabezpieczeniem, ponieważ w chwili powstania naruszenia tylko sygnalizator będzie o tym zdarzeniu informował sygnałem dźwiękowym (2min) oraz świetlnym, na którego zazwyczaj nikt nie reaguje.
System alarmowy podłączony do stacji monitorowania obiektów znacznie podnosi poziom zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub pożarem. Na dzień dzisiejszy taki sposób ochrony jest najskuteczniejszą a zarazem najtańszą formą ochrony mienia.
Usługa monitorowania obiektu polega na stałym odbiorze przez stację monitorowania sygnałów przesyłanych z chronionego obiektu drogą radiową, telefoniczną, internetową. Stację monitorowania przez 24 godziny na dobę obsługują wyspecjalizowani pracownicy, którzy podejmują  odpowiednie czynności, zależne od otrzymanych sygnałów z chronionego obiektu.
DZIAŁANIE MONITORINGU

System alarmowy zainstalowany w obiekcie Klienta wysyła informację na stację monitorowania np. o włamaniu czego efektem jest naruszenia czujnika detekcyjnego, napadzie poprzez użycie przez Klienta pilota napadowego. Na podstawie otrzymanych informacji dyżurni obsługujący stacje monitorowania niezwłocznie wysyłają do obiektu uzbrojony w broń palna patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca powstania alarmu. Po dotarciu na miejsce patrol interwencyjny dokładnie sprawdza obiekt pod kątem wtargnięcia przez osoby niepożądane i po czym zdaje relacje dyżurnemu, który w zależności od zapotrzebowania informuje takie jednostki jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie.
Pracownicy grup interwencyjnych posiadają odpowiednie przeszkolenie na wykwalifikowanego pracownika ochrony oraz pozwolenie na posiadanie broni. Pojazdy, którymi poruszają się grupy interwencyjne są oznakowane w taki sposób, żeby w łatwy sposób mogły być identyfikowane z agencja ochrony. W każdym z pojazdów zainstalowane są nadajniki GPS umożliwiające ustalić pozycję najbliższej jednostki od obiektu, w którym nastąpiło naruszenie.

Posiadana przez nas stacja monitorowania oparta jest na najnowszej technologii, która potrafi odebrać z chronionych obiektów informację o następujących zdarzeniach:
o    Alarm włamaniowy,
o    Alarm napadowy,
o    Sabotaż systemu,
o    Alarmy ppoż, czadu, gazu,
o    Informacje o usterkach systemu,
o    Awariach zasilania,
o    Awariach łączności.

Korzyści płynące z monitorowania obiektu przez Agencję Ochrony:
o    24- godzinny dozór,
o    Natychmiastowa interwencja patrolu,
o    Prewencyjne nocne kontrole chronionych obiektów,
o    Oznakowanie chronionego obiektu tablicami z informacja, że obiekt chroniony jest przez Agencję Ochrony.
Wróć do spisu treści